https://www.epo.org/en/node/exhibition-fire-extinguishing

Gašenje požarov 

Od leta 2000 do 2022 je bilo po podatkih Zavoda za gozdove v Sloveniji 2.276 gozdnih požarov, ki so skupaj zajeli 12.225 ha zemljišč. V Sloveniji gozdni požari največ škode povzročijo v Slovenskem Primorju zaradi vpliva sredozemskega podnebja. Največje število gozdnih požarov je izbruhnilo v nadpovprečno suhih in vročih letih. Tako leto je bilo tudi leto 2022, ko je Slovenijo prizadel do sedaj največji gozdni požar. Zajel je 3.707 ha površin, od tega 2.902 ha gozdov. Smrtnih žrtev ali ranjenih na srečo ni bilo. 

V zadnjih letih imajo inovacije in tehnologija ključno vlogo pri gašenju gozdnih požarov. Te tehnologije vlivajo novo upanje, saj tradicionalno gašenje požarov in evakuacijo ovirajo neraven in neenakomeren teren, strma pobočja, gosta vegetacija in zmanjšana vidljivost zaradi dima. Poleg tega so ta območja običajno nedostopna za gasilska vozila in nimajo hidravličnih struktur ali dostopa do vode.

Tako kot pri preprečevanju in odkrivanju tudi pri gašenju požarov najpomembnejše inovacije prihajajo s področja zračnih tehnologij. Letala in helikopterji so prinesli velik tehnološki napredek pri prevozu vode in zaviralcev gorenja na oddaljena gozdna območja. Vendar dim in plameni zmanjšujejo njihovo sposobnost letenja dovolj nizko, da bi zagotovili potrebno natančnost. Zato so postali droni priljubljena metoda za varno in natančno dovajanje protipožarnih snovi. Droni lahko poleg varovanja človeških življenj z napotitvijo na najnevarnejša požarna območja izvajajo tudi zračne raziskave. Algoritmi umetne inteligence nato analizirajo podatke, ki jih zberejo droni in sateliti, ter napovedujejo obnašanje požara, kar organom omogoča strateško in preventivno razporeditev virov. 

Technology vs. Fire - Interview with Igor Podjed

Technology vs. Fire - Interview with Srečko Šestan