Central Industrial Property Office

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 TAASTRUP

Tel. +45 43 508000
Fax +45 43 508001

www.dkpto.org

pvs@dkpto.dk

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Patentloven, lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019

DKPTO website at www.dkpto.dk

 

 

[1. Consolidated Patents Act No. 90 of 29 January 2019]

 

DKPTO website at www.dkpto.org (English)

PA

2. Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater nr. 2111 af 24. november 2021

DKPTO website at www.dkpto.org

 

 

[2. Order concerning Patents and Supplementary Protection Certificates: No 2111 of 24 November 2021.]

 

DKPTO website at www.dkpto.org (English)

Translation will soon be available

PO

3. Bekendtgørelse om ændring af reglerne om konsumption i patentloven m. v. nr. 238 af 30. marts 1994

DKPTO website at www.dkpto.org

 

 

[3. Order No. 238 of 30 March 1994 amending the Provisions about Exhaustion of Rights in the Patents Act, etc.]

 

 

 

4. Lov om hemmelige patenter, lovbekendtgørelse nr. 107 af 24. januar 2012

DKPTO website at www.dkpto.org

 

 

[4. Consolidated Secret Patents Act No. 107 of 24 January 2012]

 

DKPTO website at www.dkpto.org (English)

Law No. 107/2012

Quick Navigation