Central Industrial Property Office

Patent Office of the Republic of Latvia
Citadeles iela 7(70)
1010 RIGA

Tel. +371 6 7099600
Fax +371 6 7099650

www.lrpv.gov.lv

valde@lrpv.gov.lv

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. 2007. gada 15. februāra Patentu likums ar 2015. gada 19. novembra grozījumiem

1. 2007. gada 15. februāra Patentu likums ar 2021. gada 15. jūnija grozījumiem, stājas spēkā 2021. gada 12. jūlijā

Latvijas Vēstnesis
No. 34(3610), 27.2.2007
No. 240 (5558), 8.12.2015

Latvijas Vēstnesis

No. 121B
28.06.2021.

 

 

[1. Patent Law adopted on 15 February 2007, as amended on 19 November 2015]

 

-

PL

2. 2008. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 Patentu un patentu pieteikumu noteikumi ar 2015. gada 22. decembra grozījumiem

2. 2008. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 Patentu un patentu pieteikumu noteikumi ar 2022. gada 22. februāra grozījumiem, stājas spēkā 2022. gada 25. februārī

Vēstnesis
No. 53, 4.4.2008

Latvijas Vēstnesis
No. 39,
24.02.2022.

 

 

[2. Regulations of the Cabinet of Ministers No. 224 of 1 April 2008 Regulations on patents and patent applications, as amended on 22 December 2015]

 

-

PR

3. 2015. gada 15. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 723 Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ar 2020. gada 7. maija grozījumiem, stājās spēkā 2020. gada 9. maijā

Vēstnesis
No. 248 (5566), 18.12.2015

Latvijas Vēstnesis
No. 88B
08.05.2020.

 

 

[3. Regulations of the Cabinet of Ministers No. 723 of 15 December 2015 on prices for services of the Patent Office]

 

 -

Fees Reg.

4. 2015. gada 18. jūnija Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums, stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī

Vēstnesis
No. 127 (5445), 2.7.2015

 

 

[4. Law on Industrial Property Institutions and Procedures of 18 June 2015, entered into force on 1 January 2016]

 

-

IPL

Quick Navigation