Central Industrial Property Office

The State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
Kalvarijų g. 3
09310 VILNIUS

Tel. +370 5 2780290
Fax +370 5 2750723

https://vpb.lrv.lt/

info@vpb.gov.lt

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas Nr. XI-1261 (2010 12 23), pakeistas įstatymu Nr. XIII-548 (2017 06 29)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras 
(Register of Legal Acts of the Republic of Lithuania)

 

 

[1. Patent law of the Republic of Lithuania No. XI-1261 of 23 December 2010, as last amended by Law No. XIII-548 of 29 June 2017]

 

-

PL

2. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2006 04 24 įsakymas Nr. 3R-29 "Dėl Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašo patvirtinimo", pakeistas įsakymu Nr. 3R-36 (2017 06 26)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[2. Order of the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania No. 3R-29 of 24 April 2006 on the filing of European patent applications and extension of the European patent procedure, as amended by Order No. 3R-36 of 26 June 2017]

 

-

Ext. Order

3. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352 (2001 06 05), įstatymu Nr. XIII-550 (2017 06 29)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[3. Law on fees for the registration of industrial property objects of 5 June 2001 No. IX-352, as amended by Law No. XIII-550 of 29 June 2017]

 

-

Fees Law

4. Valstybinío patentų biuro direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 118 "Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo", pakeistas įsakymu Nr. 3R-20 (2016 03 31)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[4. Order of the Director of the State Patent Bureau No. 118 of 27 December 2001 on the grant of supplementary protection certificates, amended by Order No. 3R-20 of 31 March 2016]

 

 -

-

Quick Navigation