Central Industrial Property Office

Slovenian Intellectual Property Office (SIPO)
Kotnikova 6
p.p.206
1000 LJUBLJANA

Tel. +386 1 6203100
Fax +386 1 6203111

www.uil-sipo.si

sipo@uil-sipo.si

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Zakon o industrijski lastnini

Uradni list RS, št. 51/2006 in 100/2013

 

 

[1. Industrial Property Act]

 

WIPO website at www.wipo.int/wipolex
(English, French)

Slovenian Intellectual Property Office website at www.uil-sipo.si (English)

PA

2. Uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino

Uradni list RS, št. 128/2006

 

 

[2. Decree on the fees of the Slovenian Intellectual Property Office]

 

-

Fees Decr.

3. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti

Uradni list RS, št. 102/2001

 

 

[3. Rules on the content of a patent application and the procedure for divided patents]

 

-

PR

4. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici

Uradni list RS, št. 102/2001

 

 

[4. Rules on registering applications and industrial property rights and priority certificates]

 

-

Reg.Rules

5. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo

Uradni list RS, št. 15/2002

 

 

[5. Decree on the extension of European patents to the Republic of Slovenia]

 

OJ EPO
1994, 75
(English, French, German)

Ext. Decr.

Quick Navigation