Jurisprudence

16 produits trouvés
Rechtsprechung 2016 - 8. Auflage
Rechtsprechung 2016 - 8. Auflage

€ 87,00

Allemand
2016
Case Law  2016 - 8th edition
Case Law 2016 - 8th edition

€ 87,00

Anglais
2016
Jurisprudence 2016  - 8e édition
Jurisprudence 2016 - 8e édition

€ 87,00

Français
2016
Case law 2019 - 9th edition
Case law 2019 - 9th edition

€ 89,00

Anglais
2019
La Jurisprudence - 9éme édition
La Jurisprudence - 9éme édition

€ 89,00

Français
2019
Jeu complet de la Jurisprudence
Jeu complet de la Jurisprudence

€ 192,00

Trilingue
2016
JO 2010 Jurisprudence
JO 2010 Jurisprudence

€ 58,00

Trilingue
2010
JO 2011 Jurisprudence
JO 2011 Jurisprudence

€ 56,00

Trilingue
2011
JO 2012 Jurisprudence
JO 2012 Jurisprudence

€ 52,00

Trilingue
2012
JO 2014 Jurisprudence
JO 2014 Jurisprudence

€ 64,00

Trilingue
2014
JO 2011 La jurisprudence CBE
JO 2011 La jurisprudence CBE

€ 53,00

Trilingue
2011
JO 2015 La jurisprudence CBE
JO 2015 La jurisprudence CBE

€ 67,00

Trilingue
2015
Rechtsprechung 2019 - 9. Auflage
Rechtsprechung 2019 - 9. Auflage

€ 89,00

Allemand
2019