Central Industrial Property Office

Industrial Property Office
Antonína Čermáka 2a
160 68 PRAHA 6

Tel. +420 2 20383111
Fax +420 2 24324718

www.upv.cz

posta@upv.cz

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Patentový zákon: Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění předpisů pozdějších

Sbírka zákonů
č. 527/1990
č. 519/1991
č. 116/2000
č. 207/2000
č. 173/2002
č. 501/2004
č. 59/2005
č. 413/2005
č. 221/2006
č. 378/2007
č. 303/2013
č. 183/2017
č. 196/2017

 

 

[1. Patent Act: Law No. 527/1990 Coll., on inventions and rationalisation proposals, as amended by subsequent laws]

 

Czech Industrial Property Office website at www.upv.cz
(English)

PA

2. Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů

Sbírka zákonů
č. 206/2000

 

 

[2. Law No. 206/2000 Coll., on the protection of biotechnological inventions]

 

Czech Industrial Property Office website at www.upv.cz
(English)

-

3. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění předpisů pozdějších

Sbírka zákonů
č. 634/2004

 

 

[3. Law No. 634/2004 Coll., on administrative fees, as amended by subsequent laws]

 

Czech Industrial Property Office website at www.upv.cz
(English)

LAdmFees

4. Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, ve znění předpisů pozdějších

Sbírka zákonů
č.173/2002
č. 377/2005

 

 

[4. Law No. 173/2002 Coll., on renewal fees for patents and supplementary protection certificates for pharmaceuticals and plant protection products, as amended by subsequent laws]

 

Czech Industrial Property Office website at www.upv.cz
(English)

LRenFees

5. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění předpisů pozdějších

Sbírka zákonů
č. 500/2004

 

 

[5. Law No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code, as amended by subsequent laws]

 

-

APC

6. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění předpisů pozdějších

Sbírka zákonů
č. 150/2002

 

 

[6. Law No. 150/2002 Coll., Administrative Court Procedure Code, as amended by subsequent laws]

 

-

ACP

7. Vyhláška č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.

Sbírka zákonů
č. 550/1990
č. 21/2002

 

 

[7. Decree No. 550/1990 Coll., on the procedure in matters of inventions and industrial designs as amended by Decree No. 21/2002 Coll.]

 

Czech Industrial Property Office website at www.upv.cz
(English)

DP

Quick Navigation