Central Industrial Property Office

State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)
5, Ion Ghica Street
030044 BUCUREŞTI 3

Tel. +40 21 3060-800
Fax +40 21 3123819

www.osim.ro

office@osim.ro

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Legea Nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 19 august 2014

Monitorul
Oficial No.
212/1991
340/2002
752/2002
541/2007

 

 

[1. Patent Law No. 64/1991, as republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No. 613 of 19 August 2014]

 

IPLT RO-2-001 (English, French)

GRUR Int. 1992, 196 (German)

PL

2. H.G. nr. 547 din 18 iunie 2008 pentru aprobarea Regula­men­tului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

Monitorul
Oficial No.
348/2002

 

 

[2. Government Decision No. 547/2008 of 18 June 2008 for the approval of the Regulations for implementing the Patent Law No. 64/1991]

 

 -

Reg.

3. O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29.11.2006

Monitorul
Oficial No.
43/1998
471/2002
6/2006
226/9.4.2010

 

 

[3. Government Ordinance No. 41/1998 on industrial property fees and the use thereof, as republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No. 959 of 29 November 2006]

 

 -

Fees Ord.

4. Art. III din Legea nr. 66/31.3.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Monitorul
Oficial No.
226/9.4.2010

 

 

[4. Art. III of Law No. 66/31.3.2010 amending and supplementing Law No. 84/1998 on trademarks and geographic indications]

 

-

-

5. Ordonanţa Nr. 32/1996 din 15 august 1996 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeanǎ de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor

Monitorul
Oficial No.
195/1996

 

 

[5. Ordinance No. 32/1996 of 15 August 1996 for ratification of the Agreement between the Government of Romania and the European Patent Organisation on co-operation in the field of patents]

 

OJ EPO 1996, 601 (English, French, German)

GO

6. Legea nr. 32/1997 privind implementarea ordonanţei de extindere

 

 

 

[6. Law on the Implementation of the extension ordinance No. 32/1997]

 

-

Ext. Law

7. Hotărâre a Guvernului nr. 1.457 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

Monitorul
Oficial No.
814/4.12.2008

 

 

[7. Government decision No. 1.457 of 12 November 2008 adopting implementing regulations for Law No. 350/2007 on utility models]

 

-

-

8. Legea nr. 16 din 6 martie 1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare

Monitorul
Oficial No.
45/9.3.1995
824/6.10.2006

 

 

[8. Law No. 16 of 6 March 1995 on the protection of topographies of semiconductor products]

 

-

-

9. Ordin nr. 6 din 10.1.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare

Monitorul
Oficial No.
90/5.2.2007

 

 

[9. Order No. 6 of 10 January 2007 adopting implementing rules for Law No. 16/1995 on the protection of topographies of semiconductor products]

 

-

-

Quick Navigation