Central Industrial Property Office

The State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
Kalvarijų g. 3
09310 VILNIUS

Tel. +370 5 2780290
Fax +370 5 2750723

https://vpb.lrv.lt

info@vpb.gov.lt

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas Nr. XI-1261 (2010 12 23), pakeistas įstatymu Nr. XIII-548 (2017 06 29)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras
(Register of Legal Acts of the Republic of Lithuania)

 

 

[1. Patent law of the Republic of Lithuania No. XI-1261 of 23 December 2010, as last amended by Law No. XIII-548 of 29 June 2017]

 

-

PL

2. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352 (2001 06 05), pakeistas įstatymu Nr. XIII-550 (2017 06 29)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[2. Law on fees for the registration of industrial property objects of 5 June 2001 No. IX-352, as amended by Law No. XIII-550 of 29 June 2017]

 

-

Fees Law

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1015 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnį"

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[3. Order of the Government of the Republic of Lithuania No. 1015 of 24 September 2014 concerning the authority to implement Article 49 of the Patent Law]

 

-

-

4. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 118 "Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo", pakeistas įsakymu Nr. 3R-20 (2016 03 31)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[4. Order of the Director of the State Patent Bureau No. 118 of 27 December 2001 on the grant of supplementary protection certificates, amended by Order No. 3R-20 of 31 March 2016]

 

-

-

5. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 3R-29 "Dėl Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašo patvirtinimo", pakeistas įsakymu Nr. 3R-36 (2017 06 26)

Lietuvos Respublikos Teisės aktų registras

 

 

[5. Order of the Director of the State Patent Bureau No. 3R‑29 of 24 April 2006 on the filing of European patent applications and the effects of European patents in the Republic of Lithuania, amended by Order No. 3R-36 of 26 June 2017]

 

-

-

Quick Navigation